Nyárvégi adósi kiárusítás  a fedezetelvonó szerződés szabályairól bővebben

2020. október 12.  23:33   

Kellemetlenül érinthet minket, ha egy személlyel szemben fennálló igényünk érvényesítésekor rádöbbenünk, hogy a kielégítés alapját képező vagyont részben vagy egészben elvonták. Fontos, hogy ilyenkor sem szükséges pánikba esnünk, hiszen van megoldás a problémánkra. Bejegyzésünk ezt a témát igyekszik körbe járni.

Tegyük fel, hogy az adósotok nem fizette meg határidőben tartozását és a hosszú jogi procedúrák után, amikor végre sikerülne végrehajtás alá vonni a vagyonát azzal szembesültok, hogy addigra – fedezetelvonó szerződések megkötésével – már semmilyen tulajdonnal nem rendelkezik. El sem hinnétek, de a fenti eset a gyakorlatban rengetegszer előfordul. Mit lehet tenni ebben a helyzetben?

Semmi pánik!

A fedezetelvonás feltételei

Elsőként fontos leszögeznünk, hogy bár minden tulajdonjogot átruházó szerződés fedezetelvonó ügyletnek tűnhet, ez korántsem van így. A Polgári Törvénykönyv nevesíti a fedezetelvonó szerződés fogalmát. Ez egy olyan ügylet, amivel a szerződő felek harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, úgy, hogy a szerző fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny származott. Ennek az egyértelmű megállapításához bizonyos többletfeltételek szükségesek, hogy maga a fedezetelvonásról beszélhessünk. Ezeket a Polgári Törvénykönyv 6:120.§ (1) bekezdése tartalmazza, amely szerint három kritériumnak kell megfelelnie az ügyletnek ahhoz, hogy az harmadik személlyel hatálytalannak minősüljön: egyrészt a jogosult igényének fennállta, másrészt a jogosult kielégítési alapjának elvonása, végül pedig a szerző fél rosszhiszeműsége (amennyiben az ügylet visszterhes) vagy az ügylet ingyenessége. Az alábbiakban az ezekhez kapcsolódó joggyakorlati, jogértelmezési szempontokra koncentrálunk, középpontba állítva az – akkoriban még – Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma által kibocsátott 1/2011. (VI. 15. ) PK véleményt.

1_kp.jpg

Az említett főbírói vélemény szerint akkor áll fent a jogosult igénye, ha a követelés már a fedezetelvonó szerződés megkötésekor létezett, az azonban nem szükséges, hogy a követelés esedékes legyen. Elegendő tehát, ha a követelés a fedezetelvonás megállapítása iránti per megindításakor az igény állapotában van, vagyis akkor válik esedékessé, lejárttá. Ha e feltételeknek megfelelünk, akkor az első kritérium teljesültnek tekinthető.

A vélemény konkrét iránymutatásokat tartalmaz a jogosult kielégítési alapjának elvonása esetére is. E tényt mindig a fedezetelvonó szerződés megkötésének időpontjára vonatkozóan kell vizsgálni, így nem állapítható meg a szerződés fedezetelvonó jellege, ha a jogosult követelése a szerződést követő időpontban keletkezett. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a kötelezett rendelkezik-e olyan egyéb vagyonnal, amely a jogosult követelésére részben vagy egészben fedezetet nyújthat.

A szerződés fedezetelvonó jellegének a megállapításához a fent említetteken túlmenően szükséges még egy harmadik feltétel is, amely eltérően alakul aszerint, hogy visszterhes vagy ingyenes szerződésről van-e szó. Utóbbi esetben, ha a szerző félre a szerződésből ingyenes előny származott, a szerző fél jó- vagy rosszhiszeműségét nem kell vizsgálni, mert – a másik két feltétel megléte esetén – az ingyenesség ténye elegendő a fedezetelvonás megállapításához.

Visszterhes szerződésnél viszont az is törvényi előfeltétel, hogy megállapítható legyen: a kötelezettel szerződő fél a szerződéskötés során rosszhiszemű volt. A szerző fél rosszhiszeműségének megítélése viszont nem mindig egyszerű kérdés, így próbáljuk meg egyszerűsíteni a helyzetet: jó példa lehet a kérdés eldöntésére az, ha valaki a fedezetelvonó szerződést hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel köti, amelyben többségi befolyással rendelkezik, továbbá, ha jogi személy a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, vagy annak hozzátartozójával köt ilyen szerződést. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszeműséget és az ingyenességet azonos természetes vagy jogi személy befolyása alatt működő jogi személyek egymás közötti szerződéskötése esetén. Általánosabban megfogalmazva tehát a szerző fél akkor minősülhet rosszhiszeműnek, ha a szerződéskötéskor tudott, vagy tudnia kellett a kötelezettünket terhelő követelésről, valamit arról, hogy a szerződéssel a számunkra, mint jogosultak számára oly sokat jelentő vagyont vonják el, szinte megszüntetve a kielégítési alapot, vagyis a szerződés teljesítése következtében a követelés behajthatatlanná válik.

A fentieket támasztja alá a bírói gyakorlatból vett példa is, aminek értelmében például a fedezetelvonó ajándékozási szerződés vizsgálata során – tekintettel arra, hogy ingyenes szerződésről van szó – közömbös, hogy a szerződést kötő feleket nem a fedezetelvonás, hanem egyéb gazdasági megfontolások motiválták. Elengedhetetlen feltétel továbbá a fedezetelvonás megállapításához az is, hogy az adós megmaradt vagyontárgyai nem nyújtanak megfelelő fedezetet a követelés kielégítésére.

Érvénytelen/hatálytalan?

Amennyiben sikerül bebizonyítanunk, hogy a követelésünk kielégítésének alapját elvonták, a bíróság ahelyett, hogy teljes érvénytelenséget állapítana meg, a relatív hatálytalanság intézményét alkamazza. Miről is beszélünk ilyenkor? A relatíve hatálytalan szerződés érvényes szerződés, és a szerződést kötő felek viszonyában hatályos is, mivel azonban harmadik személy jogát, jogilag védett érdekét valamilyen szempontból sérti, így vele szemben (az ő „irányában”) hatálytalan. A relatív hatálytalanság értelmében tehát a szerző fél a megszerzett vagyontárgyból való kielégítést és a vagyontárgyra vezetett végrehajtást tűrni köteles. Ez alapján tehát a vagyontárgy marad a szerző fél tulajdonában. Azonban jogerős ítélet alapján tűrnie kell, hogy a követelés jogosultja kielégítést keressen a vagyontárgyból, és önkéntes teljesítés hiányában végrehajtást vezessen rá.

2_kp.jpg

Mi történik akkor, ha az említett vagyontárgy már nincs a szerző fél tulajdonában? Abban az esetben, ha a szerző fél azt rosszhiszeműen átruházta vagy attól rosszhiszeműen elesett, a harmadik személlyel szemben a megszerzett vagyontárgy értékéig köteles helytállni.

Összességében láthatjuk, hogy sokrétű módja lehet a fedezetelvonásnak: az egyes adásvételi szerződéseken túl az is annak minősülhet, ha a vagyontárgyat, jellemzően ingatlant fedezetelvonási céllal, esetleg kifejezetten a többi hitelező megkárosításának szándékával megterhelik, például zálogjoggal, mivel ennek eredményeként a vagyontárgyból elsősorban a zálogjogosult kereshet kielégítést, de érdekességképpen megjegyezzük, hogy egy munkaszerződés is bírhat ilyen jellemvonásokkal.

Ha a témával kapcsolatban kérdésed merülne fel, fordulj bizalommal a Dr. Nemes Ügyvédi Irodához!

dr. Varga Dóra


Megosztás és cimkék

Címkék:  fedezetelvonás, hitelező, adósHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés