Változások a társaságok működésében a veszélyhelyzet alatt  the show must go on!

2020. május 25.  23:42   

A veszélyhelyzet alapjaiban változtatta meg mindennapjainkat, így ahogyan a társasági életünkre, úgy a Társaságunk életére is komoly hatást gyakorol. Annak ellenére, hogy a korlátozások enyhítésére került sor, a szociális érintkezés minimálisra csökkentése továbbra is célszerű. A jelenlegi helyzetben a családi-, baráti összejövetelek megtartása sem javallott, így értelemszerű, hogy a cégek taggyűlései megtartása sem lehetséges személyes részvétel útján. Legújabb bejegyzésünkben a járványügyi helyzet során – a cégek működését leginkább érintő – megalkotott kormányrendeletekben foglalt változásokat kívánjuk bemutatni.

A változtatások oka nyilvánvalóan az, hogy a személyes jelenlétet a társaság működése során a lehető legminimálisabbra csökkentsük, ezáltal elkerülve a fizikai kontaktust az érintettek között. A járványügyi helyzet miatti szigorítások megnehezítették a működést, egyes esetekben ellehetetlenítve a döntéshozatalt, emiatt szükségessé vált a szabályok ismételt módosítása, hogy a társaságoknak lehetőségük legyen a folyamatos működés fenntartására.

A home office hátrányai – a másik oldalról

A munkavégzés átszervezésének szükségszerűsége a vállalkozások, a cégek vezetőit is kihívásként érte. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) kormányrendelet jelentős változásokat hozott a gazdasági társaságok mindennapi működését illetően is. A kormányrendelet szerint a résztvevők számától függetlenül tilos a rendezvények és gyűlések tartása. Ebből következik, hogy a vállalatok irányítása is válságos helyzetbe került, a mindennapi munka ellehetetlenülése miatt szükséges volt a korlátozások átalakítása, melynek érdekében a kormány megalkotta a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 102/2020. (IV.10.) kormányrendeletet.

A megoldás lehetősége – the show must go on!

Az újabb rendelet, a társaságok működésének biztosítása érdekében, több ponton is eltérést enged a Polgári Törvénykönyv szabályaitól. Ebben a bejegyzésben ezeket kívánjuk áttekinteni. 


Változás a taggyűlések tartására vonatkozóan:

Tekintettel arra, hogy a 102/2020. (IV.10.) kormányrendelet szerint taggyűlés tartására nincs lehetőség olyan módon, hogy az a tagok személyes részvételét igényelje, a társaságoknak két lehetőségük van a szükséges döntések meghozatalára. Ezek a lehetőségek akkor is fennállnak, ha ezekről és ezek feltételeiről a cégek létesítő okirata nem, vagy ettől eltérően rendelkezik.

Nézzük, a vírushelyzetben milyen döntéshozatali eljárási lehetőségek állnak a társaságok rendelkezésére:

- elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával: olyan hang és képfelvétel továbbítására alkalmas eszközök (skype, zoom, googlemeets, stb.), amelyek egy időben több személyt képesek összekötni és a szóbeli kommunikációt aggálymentesen lehetővé teszik,

- valamint a határozathozatalra – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.

Ez utóbbi eljárás jelentős változásnak tekinthető, mivel a Ptk. szerint, ülés tartása nélküli döntésre csak abban az esetben van lehetőség, ha ezt a létesítő okirat biztosítja.

Amennyiben a fenti két lehetőség feltételeiről nem rendelkezik egy cég létesítő okirata, akkor az erre vonatkozó szabályok megállapítása az ügyvezetés jogosultsága. A vezetőknek szükséges meghatározni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és amennyiben a társaság ügyvezetése személyesen nem ismeri a tagokat, meg kell határoznia a személyazonosítás módját is.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal tekintetében további feladata az ügyvezetésnek a tag szavazatának eljuttatásával és érvényességével kapcsolatos szabályok megalkotása is.

Látható tehát, hogy az ügyvezetés feladat- és hatásköre bővült, azonban továbbra is vannak korlátai. Ezek a korlátok a határozathozatal tárgyát érintik.

A cégek ügyvezetése – az átmeneti helyzetben – a létesítő okiratot nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség, nem dönthet a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásról, egyesüléséről és szétválásáról sem. Továbbá korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a jegyzett tőke leszállításáról sem dönthet a vezető. A vezető tisztségviselő a pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról is csak akkor dönthet, ha az a tagok a cégben fennálló részesedése mértékét nem érinti és a pótbefizetésre vagy egyéb befizetésre kötelezettek ehhez előzetesen írásban hozzájárulnak.

További korlát a beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználása és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, a társaság törvényes működésének fenntartásához szükséges, az ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, a vezető csak abban az esetben határozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak. Abban az esetben, ha egy társaságnak a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor a határozathozatalhoz szükséges, hogy ez a tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben ne tiltakozzon.

A fenti korlátok között meghozott vezetői döntések a döntéshozó szerv határozatának minősülnek, így végrehajthatók, azonban a meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Fontos megjegyezni, hogy a taggyűlésen kívüli szervek, mint a testületi ügyvezetés, a felügyelőbizottság, és az auditbizottság is megtarthatja elektronikus hírközlő eszköz útján az üléseit, valamint folytathatnak írásbeli úton történő egyeztetést is, és a döntéshozatalra írásban is sor kerülhet. Ennek szabályait, – amennyiben a létesítő okirat erről nem rendelkezik – a testület elnökének kell meghatároznia.

A jognyilatkozatok közlése: elektronikus kapcsolattartás mindenekfelett

A 102/2020. (IV.10.) kormányrendelet, a nyilatkozatok közlésének módját is szabályozza. Ebben a körben kimondja, hogy a társaság szervei, a tagok e-mail címére is kézbesíthetik a jognyilatkozatokat, amennyiben azokat a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel hitelesítik, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítés úján szükséges aláírniuk.

A társaság tagjaira amennyiben jogi személyek, szintén ezek a szabályok vonatkoznak, tehát az e-mailen küldött nyilatkozataik csak elektronikus aláírással hitelesek. A természetes személy tagok a céggel kapcsolatos jognyilatkozataikat e-mail formájában is közölhetik. Az ő kapcsolattartásuk esetén nem kötelező az elektronikus aláírás, de a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.

kp_a_cikkhez.jpeg

Összegzés

Ahogyan a járványügyi veszélyhelyzet a mindennapjainkat jelentősen átalakította, elkerülhetetlenül hatást gyakorolt a társaságok működésére is. Látható, hogy az ügyvezetés feladata, és ezzel együtt jog- és hatásköre is bővült. Az egyetlen járható út itt is, az alkalmazkodás a változásokhoz. A jelenlegi jogszabályi környezet ehhez nyújt segítséget azzal, hogy a döntéshozatal szabályait rugalmasabbá teszi, ezzel biztosítva a társaságok mindennapi döntésmechanizmusai működésének a lehetőségét.

Amennyiben úgy érzed, hogy a kialakult helyzetben jogi segítségre, szakszerű útmutatásra van szükséged fordulj bátran a Dr. Nemes Ügyvédi Irodához.

Ha tetszett a bejegyzés nyugodtan nyomj egy Lájk, vagy Megosztás gombot!


Megosztás és cimkék

Címkék:  járvány, taggyűlés, elektronikus hírközlő eszköz, ülés tartása nélkülHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés