Munkaviszony a Korona idején!

2020. április 24.  09:00   

A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt nap mint nap szembesülünk új kihívásokkal az élet minden területén. Amit eddig természetesnek vehettünk – akár azt, hogy reggelente elhagyni a lakóhelyünket és a munkahelyünkre menni – alig pár hét alatt teljesen átalakult. A vírus megelőzése érdekében bevezetett korlátozások, óvintézkedések jelentős befolyást gyakorolnak a gazdaságra, ezáltal a jelenlegi helyzethez való alkalmazkodás a munkáltatók és a munkavállalók részéről is kihívást jelent.

Ahogyan a munkáltatói oldalon rengeteg vállalkozás, gazdasági társaság érzi már a vírus ezen kezdeti szakaszában is a visszaesését, úgy a munkavállalók oldalán is kétségekkel teli az időszak, hiszen tömegesen szűnnek meg munkahelyek, válnak kiüresedetté munkakörök.

Ebben a bejegyzésben a járványügyi helyzet kapcsán felmerülő munkajogi kérdésekre kívánunk választ adni, a lehetséges megoldásokat, alternatívákat vizsgáljuk a jogszabályi keretek között – a teljesség igénye nélkül –hiszen folyamatosan merülnek fel újabb dilemmák. Fontos megjegyezni azonban, hogy a jogszabályi környezet a munka világában nem változott, viszont az új szituáció miatt érdemes összefoglalni a legégetőbb kérdéseket mind munkáltatói mind munkavállalói szempontból.

munkaviszony.jpg

A munkaviszony alapja – jogok és kötelezettségek:

„A munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.” – szól a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

Ennek kapcsán elsőként a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségét érdemes a jelen helyzetben megvizsgálni, avagy mit tehet a munkáltató annak érdekében, hogy tovább foglalkoztassa a munkavállalót. A járványügyi helyzet adta gazdasági nehézségek eredményeképpen előfordulhat, hogy a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem, vagy csak részben tud eleget tenni. Erre vonatkozóan felmerülhet a lehetőség, a munkaszerződéstől eltérő foglalkozatásra, más munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál, melynek időbeli korlátja egy naptári évben 44 munkanap, vagy 352 óra.

Mennyiben érinti ez a munkabér fizetési kötelezettséget?

Amennyiben a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az esetben az állásidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, mely szerint ilyenkor a munkavállalót alapbére illeti meg. Az állásidő munkavégzésnek számít, amit a rendes, illetve a rendkívüli munkaidőbe is be kell számítani. A munkáltató munkabér fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni ebben az esetben is, ez alól csak akkor mentesülhet, ha elháríthatatlan külső ok miatt nem tudja foglalkoztatni a munkavállalót. Az elháríthatatlan külső ok – vis maior – a gyakorlatban olyan helyzetet jelent, amelyet a jelenlegi technikai lehetőségek mellett és a rendelkezésre álló idő alatt nem lehet megakadályozni. Önmagában a koronavírus-helyzet nem biztos, hogy minden esetben hivatkozható, mint elháríthatatlan külső ok. A munkáltatói oldalon, az utóbbi hetekben körvonalazódni látszik az a gyakorlat, hogy vis maiorra hivatkozással nem tesznek eleget a foglalkoztatási kötelezettségüknek a munkavállalókkal szemben, mely nem csak a munkavállalói érdekeket nézve aggályos, hanem azért is veszélyes, mert a joggyakorlat szempontjából sincs még határozott álláspont arra vonatkozóan, hogy a koronavírus egyes munkaviszonyok esetén mennyiben tekinthető releváns – elháríthatatlan külső oknak minősüló – hivatkozásnak. Ezt a kérdést mindig az adott egyedi ügyre vonatkozóan szükséges kürültekintően vizsgálnia a munkáltatónak, ugyanis korántsem biztos, hogy ez az érv a későbbiekben, akár egy felmerülő jogvita során, megállja a helyét, tehát ajánlatos a vis maiorra való hivatkozást kerülni a munkaviszony vonatkozásában is.

A másik oldalról viszont szükséges látni, hogy a munkavállalónak is lehetősége van mentesülni a munkavégzési kötelezettsége alól, a munka törvénykönyve szabályai szerint. Bizonyos esetekben a jogszerű távollét idejére a munkavállalót távolléti díj illeti meg, de ezek között nem szerepel a jelenlegi járványhelyzet, tehát a jelenlegi helyzetben a munkavállaló nem jogosult a munkabérre, valamint járulékfizetés sincs a társadalombiztosítási törvény alapján, ha a munkavállaló nem teljesíti a munkavégzési kötelezettségét.

Mennyiben „szabad” a szabadság?

Amennyiben a munkáltató nem tud megfelelő munkát adni a munkavállaló számára felmerül a szabadság kiadása, mint lehetőség a helyzet rövidtávú kezelésére. A szabadságot ugyanis a munkáltató adja ki, évi hét napot leszámítva. Így a jelenlegi helyzetben a munkáltató dönthet úgy, hogy a korábbi bevett gyakorlattól eltérően szabadságra küldi munkavállalóit, mely ideje alatt a munkavállaló részére távolléti díj jár. Ez azonban a munkáltató oldalán, – amennyiben nincs elég bevétele a helyzet kezelésére – még mindig nem oldja meg a problémát. Ilyenkor felmerülhet következő lépésként a fizetés nélküli szabadság elrendelésének a kérdése. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a munkáltató egyoldalúan nem rendelheti el a fizetés nélküli szabadságot, szükséges a felek megállapodása.

Az elválás, avagy hogyan ne legyen könnyes a búcsú

Lehetséges, hogy a fenti intézkedések ellenére sem tartható fent a munkáltató részéről a munkaviszony. A járványügyi korlátozó intézkedések miatt sok munkáltató jelentős mennyiségű bevételtől esik el, így kénytelen átszervezni a munkavégzést, melynek során elbocsátásokra is sor kerülhet. A felmondás indokaként a munkáltató működésével összefüggő okra alappal hivatkozhat, azonban a felmondás munkáltatói oldalról a felmondási idő, és az esetleges végkielégítés miatt hátrányosabb lehet egy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésnél. A közös megegyezés – ahogyan azt a neve is mutatja – a felek teljesen szabad döntésén alapuló munkaviszony megszüntetési mód.

A közös megegyezés mindkét fél számára előnyös lehet, mivel a felek megállapodása az irányadó, azonban a munkavállalónak érdemes körültekintően eljárni ebben a kérdésben. Sok esetben a munkáltató arra hivatkozással kezdeményezi a közös megegyezést, hogy a rendkívüli helyzet után majd visszaveszi a munkavállalót, viszont erre semmilyen kötelezettsége nem lesz, illetve arra is rá kell mutatni, hogy ilyenkor a munkaviszony folytonossága megszakad, valamint a közös megegyezés a végkielégítés és a felmondási idő szempontjából is hátrányosan érheti ez a munkavállalót. A közös megegyezés tárgyalása során azonban lehetőség van mindkét fél oldalán a konszenzus elérésére, hogy amennyiben az elválás elkerülhetetlen, mégis a legkevésbé legyen „fájdalmas” és egyik fél érdekei se csorbuljanak a szükségesnél jobban.

Mit tehetünk mégis ebben a helyzetben? - megértés, felelősség, és kompromisszum

Látható tehát, hogy mind munkáltatói, mind munkavállalói szemmel komoly próbatételekkel állunk szemben. Ezek a kihívások, új helyzetek változást hoznak a mindennapi életünkbe, jelentősen kimozdítanak az eddig megszokott rendszerünkből. A járvány miatt kialakuló válsághelyzetnek a nyomai bizonyosan érezhetőek lesznek a gazdasági mutatók terén, és saját életünkben is, amit tehetünk, hogy a változásokhoz alkalmazkodunk, ehhez pedig átgondolt, felelősségteljes magatartásra, szükség esetén kompromisszumos, de mindenekelőtt jogszerű és tisztességes megoldásokra van szükség. Amennyiben úgy érzed, hogy a kialakult helyzetben jogi segítségre, szakszerű útmutatásra van szükséged munkajogi kérdésekkel is fordulj bátran a Dr. Nemes Ügyvédi Irodához.

Ha tetszett a bejegyzés nyugodtan nyomj egy Lájk, vagy Megosztás gombot!

Megosztás és cimkék

Címkék:  munkaviszony, szabadság, járvány, felmondás, közös megegyezésHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés