Szabadalom a munkaviszony árnyékában!

2020. január 09.  23:15   

A szellemi alkotások a gazdaságban egyre meghatározóbb szerepet töltenek be.

Ha vállalkozó vagy és alkalmazottaid szellemi tulajdont hoznak létre, érdemes átgondolod, hogy milyen módon lehet a munkavállalók által megvalósított szellemi alkotások jogi helyzetét szabályozni, hiszen arra senki nem számíthat, hogy az alkalmazottai egy életre nála fognak dolgozni. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy a munkavállaló által, a munkaviszony keretében létrehozott találmányok esetén a szabadalom joga kit illet. Ezzel kapcsolatosan a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény adja meg a jogi kereteket. Ebben a bejegyzésben a munkavállalói és a munkáltatói oldalon megjelenő jogok és kötelezettségek fontosabb pontjaira világítunk rá.

Látszólag szembenálló jogos érdekek

A munkaviszony jellegéből adódó tény, hogy két oldal egymással versengő érdekének érvényesítéséről van szó.

gettyimages-468072206-56b0082e3df78cf772cb3858.jpg

Mire gondolunk?

Az alapvető ellentétet az adja a munkavállalók által létrehozott szellemi alkotások vonatkozásában, hogy a munkavállalók sajátjukként kívánják kezelni a munkaviszonyban létrehozott szellemi tulajdont, a munkáltatók ezzel szemben pedig sokszor nincsenek tisztában a törvény által biztosított jogaikkal. Az együttműködés a felek részéről – ahogyan ez az élet minden területén igaz – mindkét fél számára hasznos, mivel a szellemi tulajdon létrehozása, hasznosítása és védelme kiemelt érdek és kölcsönösen kifizetődő lehet az érintettek számára.

Hogyan lehet szerepe a munkáltatónak abban a helyzetben amikor a találmány a munkavállaló szellemi alkotása?

Ennek alapvető magyarázata, hogy a fejlesztésekhez – mely során megalkotásra került a találmány – jellemzően a munkáltató biztosítja, a szükséges infrastruktúrát, anyagi eszközöket, esetleges továbbképzéseket. Ezzel szemben viszont a munkavállalók valósítják meg a találmányt, amely alapján joggal tarthatnak igényt díjazásra, és személyi jogaik tiszteletben tartására. A szembenálló érdekek feloldására érdekében feltétlenül szükséges a jogok és kötelezettségek szabályozása, mind a speciális jogszabályi keretek, mind pedig a munkaviszony vonatkozásában.

A találmányok jogi sorsa

A munkaviszony keretén belül létrehozott szellemi alkotásokat két nagy csoportba sorolhatjuk, amely alapján ezek lehetnek szerzői művek és találmányok. Ebben a bejegyzésben a találmányok jogi sorsát kívánjuk bemutatni.

A találmányok olyan műszaki megoldások, amelyek szabadalmi védelmet élvezhetnek.

Egy találmány akkor kaphat szabadalmi védelmet a technika bármely területén, ha a találmány új, feltalálói tevékenységen alapul, és iparilag alkalmazható. A munkavállaló által létrehozott találmányokat további két csoportra oszthatjuk:

Szolgálati találmány:

A szolgálati találmány megalkotója az, akinek munkaviszonyból származó kötelezettsége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki. Ami elsődlegesen megkülönbözteti az alkalmazotti találmánytól, az a munkaviszonyból származó kötelezettség fennállása, ez indokolja azt a szabályt is, hogy a szolgálati találmány esetén a szabadalmi igény jogosultja, a feltaláló jogutódjaként a munkáltató. Erre figyelemmel a munkavállaló kötelezettsége, hogy a találmány megalkotásától számított 90 napon belül arról a munkáltatót tájékoztassa, melyre szintén 90 napon belül a munkáltatónak kell nyilatkoznia, hogy igényt tart-e a találmányra. Abban az esetben, ha a munkáltató élni kíván a jogával az a kötelezettsége, hogy ésszerű időn belül szabadalmi bejelentést tegyen, amennyiben ezt elmulasztja, a feltaláló (munkavállaló) joga a szolgálati találmánnyal való rendelkezés. A munkáltató hallgatása esetén szintén a feltaláló rendelkezhet a szolgálati találmánnyal. Ha a munkáltató hasznosítja a találmányt, a feltalálót a szolgálati találmányra tekintettel díjazás illeti meg. A díj a szabadalom átruházása, illetve a találmány licenszbe adása esetén egyaránt jár a feltaláló részére.

Alkalmazotti találmány:

A munkavállaló által létrehozott találmányok másik típusa az alkalmazotti találmány. Az alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki munkaviszonyból származó kötelezettség fennállása nélkül olyan találmányt hoz létre, melynek hasznosítása a munkáltató tevékenységi körébe tartozik. Tehát itt nincs meg a munkaviszonyból származó kötelezettség, mint a szolgálati találmány esetén, a kapcsolatot a résztvevők között, a találmánynak a munkáltató tevékenységi körébe tartozó volta teremti meg. A szabadalom ebben az esetben a munkavállalót illeti, de a munkáltató jogosult hasznosítani, amely joga nem kizárólagos jellegű, mivel a feltaláló másnak is engedélyezheti ezt. A feltaláló személyhez fűződő jogait illetően, a névjogra és a feltalálói minőséghez való jogra az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a feltaláló átadja a hasznosítási jogot, a munkáltató részére, őt ennek ellenében olyan mértékű díjazás illeti, amelyet egy megfelelő szabadalmi licensz vétele esetén, a munkáltatónak fizetnie kellene. Az erre vonatkozó díjszerződés formailag írásbeliséget igényel. Ha vita merül fel a díjigény összegszerűségére tekintettel az Iparjogvédelmi Szakértő Testület véleményt adhat a kérdés feloldására.

A megoldás: egymással szemben, mégis egy irányba a közös célért

creations-and-inventions-of-an-employee3.jpg

A munkavállalók jellemzően nincsenek tisztában a jogaikkal és azzal, hogy milyen előnyöket jelenthet számukra az együttműködés a munkáltatókkal, az általuk létrehozott szellemi alkotásokkal összefüggésben. Annak érdekében, hogy ez a gyakorlat megváltozzon szükséges az ezzel kapcsolatos információk megismertetése a munkavállalókkal, az együttműködéssel járó előnyök kihangsúlyozásával és a biztosítékok garantálásával. A munkáltatók jellemzően tisztában vannak azzal, hogy a szellemi alkotások megvalósítása, megvédése és hasznosítása saját érdekük is, így olyan intézkedéseket kell tenniük, mellyel növelik a munkavállalók bizalmát és a hajlandóságot az együttműködésre. Ezt elősegíti egy nyilvános belső szabályzat megalkotása, a szellemi alkotások a vállalkozáson belüli kezeléséről, amelyben rögzíteni kell a találmányi díj számításának az elveit, és a találmány hasznosítása során keletkező haszonból való részesedést.

Ha kérdésetek merülne fel, a bármilyen szellemi tulajdonnal összefüggő témával kapcsolatban, forduljatok a Dr. Nemes Ügyvédi Iroda szakértői csapatához.

Ha tetszett a bejegyzés, nyugodtan nyomj lájk vagy megosztás gombot!

Megosztás és cimkék

Címkék:  szellemi tulajdon, találmány, szolgálati találmány, alkalmazotti találmányHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés