Elkerülni a megbélyegzést! A fizetési nehézségekkel küzdő társaságok és a standstill megállapodás

2020. június 05.  14:36   

A koronavírus okozta helyzetben olyan gazdasági szereplők is fizetésképtelenséggel járó vagy azzal fenyegető helyzetbe kerültek, akiknek korábban nem kellett hasonló jellegű nehézségekkel küzdeniük sikeres gazdaságpolitikájuknak, eredményeiknek köszönhetően. Mit tehet egy jó reputációval bíró, ámde a vírus következtében nehéz gazdasági helyzetbe kerülő cég annak érdekében, hogy elkerülje a kevés sikerrel és rossz társadalmi megítéléssel járó fizetésképtelenségi eljárásokat? Ebben a bejegyzésben erre keressük a választ és bemutatjuk a standstill megállapodást!

A szavaknak, kifejezéseknek komoly ereje van, ezt élete során mindenki megtapasztalhatja. Egy kedves szó, egy jól elhelyezett bók csodákra képes, viszont egy rosszalló kifejezés hatalmas károkat okozhat. „Words are very unnecessary, they can only do harms” szól a Depeche Mode örökzöld slágere is. Határozottan igaz ez, ha egy szó, kifejezés, mely valamilyen jellemvonást vagy tulajdonságot fejez ki, az adott személyen rajta marad. Megbélyegzi őt a társadalom, szoktuk mondani. De honnan is ered ez a kifejezésünk?

A „bélyegzés” vagy „billogozás” korábban mindössze az állatok vagy emberek azonosításból történő fizikai megjelölését jelentette. A „megbélyegez” kifejezés a mai értelemben viszont egy további, átvitt jelentéstartalommal is bír, melynek eredete szorosan összefügg a tevékenység mútbéli céljával. Bizonyított tény, hogy a rabszolgákra megkülönböztető céllal bélyeget sütöttek, melyet nem lehetett eltávolítani, így akik megkapták életük végéig rabszolgajellel éltek, akkor is, ha később felszabadították őket. A középkorban az elítélt gonosztevőket is bélyeggel látták el, melyet nem tudtak magukról eltüntetni, így a társadalom szemében bűnösök maradtak akkor is ha, a tetteiket megbánták vagy büntetésüket teljesítették. Az eretnekeket is sok helyen billoggal látták el, mely jelölés életük végéig kísérte őket, holott az ő’’bűnük” a tolvajokkal és rablókkal szemben mindössze annyi volt, hogy szembehelyezkedtek az uralkodó vallási tételekkel.

Napjainkban a fizikai megbélyegzés kifejezetten ritka, viszont az átvitt értelmű kifejezés jelentése, szimbolikája szorosan összefügg az eredeti jelentéstartalommal. Ha a társadalom valakit megbélyegez, akkor az a személy egy olyan negatív megjelölést kap, amelyet a későbbiekben sem tud magáról eltávolítani, lemosni. A megbélyegzés az adott személy vélt, vagy valós tulajdonságával, múltban elkövetett tettével függ össze, és az ezek alapján kialakított negatív megítélés végig kíséri és meghatározza az egész élete során. A megbélyegzett személyhez a társadalom – a megbélyegzés körülményeitől függően – általában elítélően viszonyul. A gonosznak bélyegzett embert kerülik, a bűnösnek bélyegzett embert elítélik, az ügyetlent megvetik. A megbélyegzés – mint legtöbb előítélet – gyakorta valamilyen felnagyított, nem megfelelően megítélt, vagy akár nem létező tulajdonságon vagy meg nem történt múltbeli cselekedeten alapszik.

Az előítéletek, a megbélyegzés az élet minden területén előfordulnak, akár tudatosan vagy tudatt alatt irányítják az emberek gondolkodását, cselekedeteit, adott esetben úgy, hogy a megbélyegzés alapjául szolgáló körülményekről nincs is pontos ismerete a tüzes billoggal fenyegető tömegnek.
Sokat tapasztalt jelenség, hogy egy adott jogi kifejezésnek a ’’laikus’’ társadalom egy sokkal negatívabb jelentést tulajdonít. A köznyelvben az „adós” megjelölés érezhetően egy olyan pejoratív jelentéstartalommal bír, mintha az adott személynek régóta lejárt, komoly tartozásai lennének, holott a jogi környezetben az adósnak mindössze azt a személyt nevezik, aki egy kötelem alapján pénzfizetésre köteles, tekintet nélkül az összeg mértékére vagy a határidő lejártára. Így a médiában vagy a közbeszédben megjelenő jogi kifejezéshez – tévesen vagy túlzó módon – párosított negatív jellemző vagy tulajdonság az érintett személyt örökre megbélyegezheti. Elég, ha csak egy bűntény elkövetésével gyanúsított személyre gondolunk, akit a későbbiekben a társadalom jellemzően gyilkosként, rablóként könyvel el, abban az esetben is, ha később felmentő ítélet születik.

business-closed-5032555_1920.jpg


Megbélyegzett társaságok- a „bankrupcy stigma”

Klasszikus áldozatai a megbélyegzésnek a gazdasági életben a csődeljárással érintett gazdasági társaságok. A „csőd”-höz, mint mindennapi kifejezéshez, sok esetben teljes fizetésképtelenségi állapotot, így egy cég megszűnését társítjuk, holott egy csődeljárással érintett társaság – bár átmenetileg fizetésképtelen – az eljárás sikeressége esetén a hitelezői igényeket kielégíti és tovább működik.

Ennek ellenére a csőd, mint kifejezés rendkívül népszerűtlen egész Európában, melynek köszönhetően megalkotásra került a „bankrupcy stigma” fogalma is. Ez a kifejezés azt a jelenséget foglalja össze, melyet korábbi felmerések is megerősítettek: az emberek közel fele nem rendelne szolgáltatást csődeljárással érintett társaságtól, míg a megkérdezettek több mint fele nem fektetne olyan cégbe, melynek fizetési nehézségei akadtak. Az emberek tehát megbélyegzik a csődeljárással érintett céget, még akkor is, ha az tartozásait később rendezte.

Mi lehet a megoldás?

A koronavírus járvány következtében bekövetkezett gazdasági visszaesés miatt, a gazdasági élet számos olyan szereplője kerülhet fizetésképtelenséggel járó vagy azzal fenyegető helyzetbe, amelyeknek korábban nem voltak ilyen jellegű nehézségeik, mivel stratégiájuk, versenyképességük, gazdaságpolitikájuk alapján, normál gazdasági körülmények között pénzügyi helyzetük stabilnak minősült. Amennyiben egy cég fizetésképtelen helyzetbe kerül, ez eddig példátlan gazdasági helyzet következtében, akkor a jelenlegi szabályok szerint csődeljárás megindítását kezdeményezheti a fizetésképtelenség kiküszöbölése érdekében. A fentiek alapján ez egyrészt egy komoly társadalmi megbélyegzéssel járhat, valamint a hitelezők számára sem előnyös, mivel a csőd-, illetve felszámolási eljárást követően, az igényeik sok esetben kielégítetlenek maradnak.

Ebben a helyzetben szolgálhatnak megoldásul az úgynevezett standstill megállapodások. A standstill megállapodások lényege, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő társaságok egy megállapodás keretében, szerződéssel rendezzék a viszonyukat a hitelezőikkel. A szerződés elsődleges célja, hogy a felek saját körülményeikhez és igényeikhez szabva kidolgozzanak egy olyan moratóriumot, melynek során a hitelezők a tartozásokat nem követelhetik, az igényüket az adós céggel szemben nem érvényesíthetik, a szerződéseket nem mondhatják fel. A moratórium időszaka alatt az átmenetileg pénzügyi nehézségekkel küzdő társaságnak lehetősége nyílik restruktúrálni a finanszírozásait, melynek eredményeképpen lehetősége nyílhat tartozásai rendezésére. Ráadásul, ellentétben a csődeljárással, a standstill megállapodás nem nyilvános, így a nehézségekkel küzdő társaság elkerülheti a negatív társadalmi megbélyegzést.

laptop-3196481_1920.jpgA hitelező is nyerhet

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy milyen előnye származhat a hitelezőnek a megállapodásból. Egyrészt a magyar fizetésképtelenségi eljárások sok esetben nem vezetnek a hitelezők kielégítéséhez, így a moratórium segítségével a felek személyre szabott megállapodása alapján a hitelezők nagyobb eséllyel kaphatják meg a nekik járó szolgáltatást. Másrészt lehetőségük nyílhat a korábbi megállapodások újratárgyalására, mely során – a tisztességesség keretei között – az engedményeik következtében a hitelezők akár kedvezőbb helyzetbe is kerülhetnek (például egy korábban nem, vagy nem megfelelően biztosított követelés biztosítása révén), mint voltak. Hosszú távon tehát a megállapodás gyümölcsöző lehet. Végül pedig a hitelezőnek a szerződéses tárgyalások során lehetősége nyílik arra, hogy az adós valós gazdasági helyzetét felmérje.

Fontos a tartalom

A szerződés során természetesen számos dologra figyelemmel kell lenni. Egyrészt a standstill megállapodások akkor igazán hatékonyak, ha a társaság minden hitelezőjére kiterjednek. Így elkerülhetővé válik az a kedvezőtlen helyzet, hogy a megállapodásban nem részes hitelezők fizetésképtelenségi eljárást indítsanak, előnyösebb helyzetbe kerülve ezáltal. Amennyiben az összes hitelező bevonása nem lehetséges, a részes hitelezők számára érdemes beépíteni a felmondás lehetőségét, amennyiben adóssal szemben ilyen eljárás indulna, csökkentve ezzel az okozott lépéshátrányt. A megállapodás létrehozásánál tehát ügyelni kell a kényes egyensúlyra. Lehetőség van egyes, az adóst korlátozó intézkedések beépítésre is, melynek következtében az adósnak nem lesz alkalma a hitelezők kielégítési alapját elvonni.
A standstill szerződések természetesen határozott idejű szerződések, melyet a felek, a fizetésképtelenséggel érintett időszakot, avagy a teljesítést követően, megszüntethetnek vagy felülvizsgálhatnak.

A standstill megállapodásoknál fontos tehát a részletes és jól megalkotott tartalom, a megfelelő biztosítékok beépítése, valamint általánosságban minden olyan kitétel, melynek következtében minden fél igénye a lehető leginkább kielégítésre kerül.

Kerülje el a hátrányos társadalmi megbélyegezést és a sok esetben eredménytelen fizetésképtelenségi eljárást és forduljon a Dr. Nemes Ügyvédi Irodához, ahol szakértő segítséget tudunk nyújtani a szerződések megkötésében és a fizetésképtelenséggel kapcsolatban felmerül egyéb problémákban.

Ha tetszett a bejegyzés nyugodtan nyomj egy Lájk vagy Megosztás gombot!


Megosztás és cimkék

Címkék:  felszámolás, kényszer-végelszámolás, fizetésképtelenség megállapítása, egyezség, standstill, csődeljárás, szerződésHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés